Bilete i band 3

Picture bind 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framside

 

KEJ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den tida ein tørka klippfisk i fjøre og på svaberg var dette ein arbeidskrevjande prosess. Om kvelden vart han lagt i stablar med eit dekke på toppen i tilfelle regn. Mykje av arbeidet, frå vaskinga og reinsinga av fisken og fram til ferdigtørka produkt, var det kvinner og born som stod for. Dei tre karane som har stilt seg opp ved denne klippfiskstabelen kan såleis gje eit litt feilaktig inntrykk. Bildet er frå Selje i Sogn og Fjordane, truleg i 1913–1914. Foto: Kristoffer Djupedal. Tekst: Karl-Egil Johansen.

 

KEJ2

«Forlis» av Einar Berger, fiskaren og handelsmannen frå Troms som gjorde stor lukke som malar i slutten av 1930-åra. Som fiskar hadde Berger sjølv på nært hald opplevd at folk kom bort på havet. Fleire av bilda hans har også ein klar kristen symbolikk og eksistensiell appell: Vi er alle seglarar på livets hav og seglasen kan ende med forlis. Foto: «Forlis». Einar Halvdan Berger / BONO 2013. Tekst: Karl-Egil Johansen.

 

Liøy

M/kr «Liøy» under ombygging på Nordtveitgrend båtbyggeri i Fusa 1945. Den vanskelige forsyningssituasjonen etter krigen var medvirkende til en streng prioritering av hvem som fikk bygge nye båter. Det var lettere å oppnå løyve til reparasjon og ombygging. Mange satset derfor på «ombygging» framfor nybygg. Fartøyet det her gjaldt var M/s «Ørnen», fra Fjell. Motorkrysseren «Liøy» var nærmest for en ny båt å regne; ikke mye fra gamlebåten ble benyttet. Tekst: Nils Kolle.

 

Carlsen foran forsamling

Reidar Carlsen (1908-1987) var fra Bodø og ble i 1939 ansatt som sekretær i Nordland Fylkes Fiskarlag. I hans først to-tre år i ledelsen økte medlemstallet i fylkesfiskerlaget fra 6 tusen til 16 tusen. Under krigen la Carlsen ned et stort arbeid for å holde fiskeriene i gang og styre unna forsøkene på å nazifisere fagorganisasjonen. Etter avgangen som statsråd i 1951 ble Carlsen direktør for Utbyggingsfondet for Nord-Norge, senere Distriktenes Utbyggingsfond. Tekst: Nils Kolle.

 

Halse-240 (2)

Kombinasjonen av jordbruk og fiske var dominerende langs hele norskekysten, men fra 1960-årene ble driften lagt ned på mange sjøgårder. Bildet viser Kristine og Trygve Valand på gården Osnes i Harkmark i Vest-Agder. Ferja ble brukt til frakting av dyr, høy og ved fra de delene av eiendommen som var lettere tilgjengelig fra sjøen enn fra landsiden. (Foto: Mandal kommune). Tekst: Dag Hundstad.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no