Bokverket

Norges fiskeri- og kysthistorie vil omfatte fem bind, hvert p√• omlag 500 sider. I tillegg vil det utarbeides en ettbindsversjon p√• engelsk (ca. 250 sider). Bokverket skal v√¶re forskningsbasert, gjennomillustrert og ha en lett tilgjengelig form. Samtidig skal det holde h√ły vitenskapelig standard, og verket vil bli utgitt p√• et forlag som fyller Universitets- og H√łgskoler√•dets krav til vitenskapelige publiseringskanaler.

Hvert bind skrives av fagfolk med ledende kompetanse p√• sine felt, og verket bindes sammen av et sett gjennomg√•ende tema og problemstillinger. Ressursutviklingen og n√¶ringens sykliske karakter vil bli et tema som g√•r igjen gjennom alle fire bindene. Hvilken rolle spilte klimaendringer for de lange b√łlger i fiskeriene? Hvilken betydning hadde markedssvingninger og bytteforhold mellom korn og fisk? Hvordan p√•virket opp- og nedturer livsbetingelsene og bosetningsm√łnsteret langs kysten? Hvilken rolle spilte fiskeriene for utviklingen av handelsforbindelser og b√•ndene mellom Norge og utlandet? Hvordan ble fisket og fiskehandelen finansiert? Kj√łnn, etnisitet og teknologisk utvikling representerer andre viktige lengdesnitt, likeledes fiskerienes rolle for urbanisering og industrialisering langs kysten. I moderne tid vil milj√ł- og ressursaspektet st√• sentralt, med et tilh√łrende regulerings- og forvaltningsperspektiv. Det vil bli lagt vekt p√• √• f√• fram regionale s√¶rtrekk, b√•de n√¶ringsmessig og kulturelt sett, samtidig som vi vil vi ha for √łye det s√¶regne norske, sett mot et bredere, europeisk og nordatlantisk bakteppe.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no