Band 4: 1970-2014

Kysten skifter ham, 1970‚Äď2014

Perioden ble innledet med kollaps i sildestammen, etterfulgt av problemer for lodda og torsken. Skyldtes denne utviklingen √łkt fiskepress, eller spilte naturlige svingninger i √łkosystemet en like stor rolle? Uavhengig av √•rsak f√łrte ressurskrisen til √łkt kamp om ressursene, og havforskerne fikk nye og til dels omstridte oppgaver som premissleverand√łrer for n√¶ring, forvaltning og politikere.

Internasjonalt stod utviklingen innen havretten sentralt, med forhandlingene i FN-regi og gjennombruddet for prinsippet om 200-mils √łkonomiske soner. Dette innebar en gigantisk territorial ekspansjon for Norge, men etterlot problemer i form av omstridte havomr√•der som Fiskerisonen ved Jan Mayen, Gr√•sonen, Svalbardsonen, Smutthullet og Smutthavet. Fiskeriforvaltningen fikk st√łrre ansvar innenfor regulering, kontroll og fordeling av ressursene, og Kystvakten ble opprettet for √• sikre norske interesser og bist√• forvaltningen med kontrolloppgavene.

Prosessen falt sammen med en sterk nedbygging av n√¶ringen p√• sj√ł og land, m√•lt i antall arbeidsplasser, samtidig som fangst- og mottakskapasiteten ble opprettholdt gjennom fortsatt teknologisk fornyelse. Den tidligere forholdsvis frie allmenningen ble i stor grad lukket, og den gamle kombinasjonen mellom jordbruk og fiske forsvant langt p√• vei. F√łrte disse prosessene ogs√• til regional omfordeling av ressursene langs kysten? Fiskeriene opplevde samtidig √łkt profesjonalisering gjennom vekt p√• utdanning b√•de p√• videreg√•ende niv√• og i h√łgskolesystemet.¬†

Alt tidlig i perioden kom forholdet til EF, senere EU p√• dagsorden. Langs kysten stod sp√łrsm√•lene om markedsadgang for fiskeeksporten og nasjonal r√•derett over fiskeressursene mot hverandre. B√•de i 1972 og i 1994 var motstanden mot norsk medlemskap sterk blant kystbefolkningen og i fiskeriorganisasjonene. Mobiliseringen i forbindelse med EF- og EU-avstemningene bidro ogs√• til √• bevisstgj√łre folk om kystkultur og regional identitet langs kysten.

Liberaliserings- og globaliseringsprosesser i √łkonomien f√łrte til gradvis nedbygging av det tidligere s√• sterke korporative systemet. De store overf√łringene til n√¶ringen ble faset ut p√• begynnelsen av 1990-tallet. Hovedavtalen ble avviklet, og R√•fiskloven fikk mindre betydning. De gamle monopolordningene i fiskeeksporten forsvant ogs√•. Norges Fiskarlags posisjon ble svekket, dels som f√łlge av at lagets n√łkkelrolle i forhandlingssystemet ble mindre viktig, dels p√• grunn av konflikter mellom kyst- og havfiskefl√•ten i den stadig hardere rivaliseringen om knappe fiskekvoter. Samtidig ble kj√łpersiden organisatorisk styrket under NHO-paraplyen.

Livet ved kysten forandret seg i takt med endringer i n√¶ringen og samfunnet for √łvrig. Bil, ferge, hurtigb√•t og fly erstattet ruteb√•t, og gjorde nye bo- og arbeidsm√łnstre mulig. Oppdrett, olje- og gassvirksomhet og turisme ble viktige n√¶ringer, som p√• enkelte felt kom p√• kollisjonskurs med tradisjonell fiskerivirksomhet. Etniske sp√łrsm√•l fikk √łkt oppmerksomhet og sprengkraft, og en godt organisert milj√łbevegelse kunne opptre b√•de som alliert av og i konflikt med fiskerin√¶ringen. I det Norge n√¶rmer seg 200 √•r som selvstendig nasjon blomstrer interessen for kystkulturen, og fiskerin√¶ringen st√•r for et st√łrre bidrag til verdiskapningen enn noensinne. Fiskeprodukter har bevart sin posisjon som hverdagskost p√• norske middagsbord, men har som f√łlge av produktutvikling og skiftende moter i √łkende grad ogs√• f√•tt karakter av gourmetmat. Samtidig stiller forurensning, klimaendringer, etikk-, milj√ł- og vernesp√łrsm√•l fiskerin√¶ringen og kyst-Norge overfor nye utfordringer. Fra h√łsten 2008 ble verdens√łkonomien rammet av en finanskrise, som ogs√• slo inn i fiskerin√¶ringen. Virkningene p√• kysten ble mindre enn fryktet, men det endelige utfall er ikke gitt. Uansett, stadig omstilling har preget n√¶ringen og livet langs kysten til alle tider.

Bindet avsluttes med et samlende utsyn over verket, med fokus på Norge og kysten i et internasjonalt perspektiv.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no