Anders Haaland

Anders Haaland. Seniorrådgiver ved Museum Vest, avdeling Norges Fiskerimuseum, Bergen. Var styrer ved Norges Fiskerimuseum 1995–2005. Medforfatter i bind III på perioden 1920–40, og i bind V (oppdrettshistorie) på tiden frem til 1970. Haaland har arbeidet en del med by-, og nærings- og havnehistorie, særlig knyttet til vestnorske kystbyer (Stavanger og Bergen), og levert en del spredte mindre arbeider på norsk fiskerihistorie.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no