Åsa Elstad

Åsa Elstad. Førstekonservator ved Museum Nord, avd. Sortland. Medforfattar i band II, skriv kapittel 15 og 16. Elstad har arbeidd med fiskeri- og kysthistorie, polarhistorie,  kjønnshistorie, tekstilhistorie, skolehistorie og regionalhistorie, og har formidlingserfaring frå skoleverk og museum.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no