Atle Døssland

Atle Døssland. Professor i historie ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda. Redaktør for bind II, skriv perioden 1720–1815. Døssland har arbeidd mykje med region- og kysthistorie, sosial og økonomisk historie med vekt på 1700- og 1800-talet. Leier også prosjektet Kulturpespektiv på møte mellom bønder og embetsmenn 1660–1870.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no