Bjørg Evjen

Bjørg Evjen. Professor dr. art ved Senter for samiske studier ved UiT. Skriver kapittel i bind IV om hvordan etniske forhold har fått økt betydning de siste tiårene. Lange linjer presenteres og vektlegges. Evjen har arbeidet med samisk- og lokalhistorie, industri- og sosialhistorie og vitenskapshistorie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no