Bjørn Hersoug

Bjørn Hersoug.  Professor ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Forfatter i bind V med hovedansvar for oppdrettshistorien etter 1990. Hersoug har arbeidet med fiskeri- og oppdrettsforvaltning siden 1980, både i Norge og i en rekke andre land (Sør Afrika, New Zealand, Vietnam og Chile). Han leder nå prosjektet integrert kystsoneforvaltning (iKyst) som fokuserer på forvaltningen av sjøområder langs kysten, med spesiell vekt på de utfordringer oppdrettsnæringen har med sikte på å skaffe seg lokaliteter.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no