Dag Hundstad

Dag Hundstad. Forsker ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. Forfatter av kapittelet om fiskerisamfunn i bind III (1945-1970). Hundstad har arbeidet med lokal- og regionalhistorie, reiselivshistorie og maritim historie.

 

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no