Dag Møller

Dag Møller. Professor emeritus, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Møller har samlet historisk materiale for å underbygge historien om norsk fiskeoppdrett. Skriver om havbrukets pionerfase i kapittel 2 og 3, bind 5: Havbruksnæringen – et  eventyr i Kyst-Norge , sammen med Anders Haaland. Møller har tidligere arbeidet med populasjonsbiologi hos torsk og laks, og har senere vært aktiv innen forskning og forvaltning av havbruket.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no