Hein Bjartmann Bjerck

Hein Bjartmann Bjerck. Professor ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. Delforfatter i Bind I, om fiskeri- og kysthistorie i stein- og bronsealder. Bjerck har arbeidet med pionerbosetningen i Norge, med spesielt fokus på den tidligste utviklingen av marine fangstsamfunn. Bjerck har utviklet denne tematikken gjennom komparative perspektiv mellom Skandinavia og Patagonia i Sør-Amerika.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no