Nils Kolle

Nils Kolle. Førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. Prosjektleder og hovedredaktør, redaktør for bind III; skriver perioden 1945-1970 i dette bindet, samt første kapittel i bind I og perioden ca. 1970-1990 i bind V. Kolle har arbeidet med fiskeri-, oppdretts- og kysthistorie, lokal- og regionalhistorie, økonomisk historie (skipsbygging, motorindustri) og vitenskapshistorie (havforskning).

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no