Pål Christensen

Pål Christensen.  Professor, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Christensen er redaktør og hovedforfatter i bind 4 og dekker hele perioden fra 1970 til 2014 med unntak av enkeltkapitler som skrives av de øvrige forfatterne i bindet. Han har primært arbeidet med fiskerihistorie, men også med lokalhistorie og mediehistorie.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no