Petter Holm

Petter Holm.  Professor, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Holm er medforfatter  i bind 4 med ansvar for den siste og avsluttende del, som oppsummerer og trekker linjene, sammen med de øvrige forfatterne, framover i tid. Han har arbeidet med institusjonelle endringsprosesser i fiskeriene, sÌrlig knyttet til introduksjonen av vitenskapsbasert ressursforvaltning.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no