Om prosjektet

Norges fiskeri- og kysthistorie er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Bergen, Nordland og Tromsø, Høgskulen i Volda og Museum Vest. Øvrige samarbeidspartnere er Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Norges Fiskarlag og Kontaktrüdet for fiskeri- og kystmuseer (KFK). Førsteamanuensis Nils Kolle (UiB) er forskningsleder, hovedredaktør og redaktør for bind 3. Professor Alf Ragnar Nielssen (UiN) er redaktør for bind 1, professor Atle Døssland (HVO) for bind 2, professor Pül Christensen (UiT) for bind 4 og professor emeritus Edgar Hovland (Museum Vest) for bind 5. I tillegg til redaktørene bidrar en rekke forskere med spesialkompetanse som forfattere i verket. Forskningskoordinator Aslak Kristiansen i Norges Fiskarlag er ansatt som billedredaktør for verket.

Prosjektet er innplassert ved Universitetet i Bergen, som er administrativt ansvarlig for gjennomføringen. Arbeidet organiseres som et samarbeid mellom de fem førstnevnte institusjonene, der bindredaktørens institusjon har ansvar for det respektive bindet.

Prosjektet ledes av en styringsgruppe som har et overordnet ansvar for framdrift og økonomi. Gruppen er sammensatt av representanter fra de samarbeidende institusjonene: Arne Benjaminsen (FKD),Pül Christensen (redaktør, UiT), Atle Døssland (redaktør, HVO), Bjørn-Petter Finstad (UiT), Leiv Grønnevet (styreleder, KFK), Edgar Hovland (redaktør, Museum Vest), Nils Kolle (redaktør, UiB), Aslak Kristiansen (billedredaktør, Norges Fiskarlag), Alf Ragnar Nielssen (redaktør, UiN), Torleif Paasche (Norges Fiskarlag) og Ingvild Øye (UiB).

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no