Finansiering

Prosjektet har en samlet ramme på nærmere 40 millioner kroner. Bokverket har en totalkostnad på 27 millioner kroner. Dette inkluderer 20 forfatterårsverk samt prosjektstyring/administrasjon, produksjon/trykking og faglige samlinger. I tillegg kommer ca 12 millioner fra de fire forskningsinstitusjonene til finansiering av stipendiatstillingene.

I tillegg til offentlige midler har prosjektet mottatt midler fra¬†ulike deler av fiskerin√¶ringen og tilst√łtende n√¶ringer. Det er nedsatt en egen finansieringsgruppe under ledelse av Leiv Gr√łnnevet som har i oppgave √• sikre finansieringen av bokverket.

Bidragsytere til bindene 1-4:

 • N√¶rings- og fiskeridepartementet
 • Kontaktr√•det for fiskeri- og kystmuseer; KFK
 • Stiftelsen Nor-Fishing
 • Fiskeri- og havbruksn√¶ringens forskningsfond
 • Norges Sj√łmatr√•d
 • Norges Fiskarlag
 • Fiskesalgslagene
  • Norges Sildesalgslag
  • Norges R√•fisklag
  • Sunnm√łre og Romsdal Fiskesalslag
  • Vest-Norges Fiskesalslag
  • Skagerakfisk SA
  • Rogaland Fiskesalgslag SA
 • Innovasjon Norge
 • Fiskeb√•t
 • Norsk faglitter√¶r forfatterforening
 • Nordea Bank Norge ASA
 • Nordlandsbanken AS
 • DNB Bank ASA
 • Sparebank 1 Nord-Norge
 • Sparebank 1 Midt-Norge
 • Sparebanken M√łre
 • Havtrygd Gjensidige forsikring
 • M√łretrygd Gjensidige forsikring

Bind 5 om havbruksnæringens historie har en egen gruppe av bidragsytere:

 • Alsaker Fjordbruk
 • Aqua Gen
 • Cermaq
 • Grieg Foundation
 • Grieg Seafood
 • Ewos
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskeri- og havbruksn√¶ringens forskningsfond
 • Fiskeri- og havbruksn√¶ringens landsforening
 • FHL Midtnorsk havbrukslag
 • FHL Nordnorsk havbrukslag
 • FHL Vestnorsk havbrukslag
 • Fjord Seafood
 • Innovasjon Norge
 • Kontaktr√•det for fiskeri- og kystmuseer
 • Ler√ły Seafood Group
 • Lovundlaks
 • Mainstream
 • Marine Construction
 • Marine Harvest
 • Mar√ł Havbruk
 • M√łgster Management
 • M√•s√łyval Fiskeoppdrett
 • Nor-Fishing
 • Norges Forskningsr√•d
 • Norsk faglitter√¶r forfatter- og oversetterforening
 • Norsk Sj√łmatr√•d
 • N√¶rings- og fiskeridepartementet
 • Nova Sea
 • Norway Royal Salmon
 • Osland Havbruk
 • Sinkaberg-Hansen
 • Skretting
 • S√¶trelaks Eigedom
 • S√¶vareid Fiskeanlegg
 • √Ösen Settefisk

Verket er nå henimot fullfinansiert, men det mangler litt på at vi er i mål med finansiering av det engelske bindet som skal publiseres i 2015.

Den vitenskapelige pakken best√•r av fire stipendiatstillinger, finansiert av de deltagende forskningsinstitusjonene. Det er opprettet en stipendiatstilling hver ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland, Universitetet i Troms√ł og H√łgskulen i Volda.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no