Pressemelding

 

UTGIVELSE AV FEMBINDSVERKET

NORGES FISKERI- OG KYSTHISTORIE

LANSERES UNDER FISKERIMESSEN

NOR-FISHING

TRONDHEIM 19. AUGUST

Verket presenteres under åpningen

og i en egen pressekonferanse på messeområdet kl. 13.00.

Her vil det informeres om bakgrunnen for prosjektet,

de fem redakt√łrene vil kort orientere om hvert bind og

det vil bli mulighet for √• stille sp√łrsm√•l.

VELKOMMEN!

Hva ville Norge v√¶rt uten kyst? ¬ęDa m√•tte vi b√¶re b√•tene¬Ľ, var det en som svarte. Responsen vitner om hvor vanskelig det er √• forestille seg Norge som et kystl√łst land, et innland. Like fullt var det bonden, jorddyrkeren, innlandsbeboeren, som framsto som det fremste symbolet da den nasjonale identiteten ble skapt i ti√•rene etter 1814. Kystens befolkning fikk en langt mer beskjeden plass i den nasjonale symbolikken. Symptomatisk nok har det aldri f√łr v√¶rt utarbeidet en samlet norsk fiskerihistorie, mens landbruket for lengst har f√•tt sin historie skrevet, i opptil flere varianter.

Unik kysthistorie

Det er med glede og ikke s√• rent lite stolthet vi n√• kan presentere det ferdige bokverket, som b√¶rer tittelen Norges fiskeri- og kysthistorie. Dette er som nevnt den f√łrste nasjonale, helhetlige fiskerihistorien som er skrevet. Men verket er ikke bare en framstilling av fiskerienes rolle og betydning i norsk samfunnsutvikling. Det er ogs√• blitt en fortelling om kysten og kystsamfunnene, om kystbefolkningens levem√•te og kultur.

Handlingen utspiller seg over flere tusen √•r, langs en 3000 kilometer lang kyst hvor det har v√¶rt h√łstet av en rekke fiskeslag og andre marine ressurser, b√•de til husbruk og for salg. De lokale og regionale tilpasningsformene har v√¶rt mange, og de har variert betydelig over tid. Samtidig har det v√¶rt viktig √• speile de norske utviklingstrekkene mot et bredere europeisk og nordatlantisk bakteppe, for s√•ledes √• f√• fram s√¶rtrekkene ved den hjemlige tilpasningen.

Samarbeid

Bokverket som n√• lanseres er fruktene av et samarbeid mellom en rekke institusjoner: N√¶rings- og fiskeridepartementet, Norges Fiskarlag, Kontaktr√•det for fiskeri- og kystmuseene, samt fem vitenskapelige institusjoner: Universitetet i Bergen, H√łgskulen i Volda, Universitetet i Nordland, Universitetet i Troms√ł og Museum Vest.

Forfatterne, hele 25 i tallet, er i hovedsak hentet fra disse institusjonene. Bind I, fra de eldste tider til 1720, har v√¶rt forankret ved UiN, med Alf Ragnar Nielssen som redakt√łr. Bind II: 1720-1880, HVo, med Atle D√łssland som redakt√łr. Bind III: 1880-1970, UiB, med Nils Kolle som redakt√łr. Bind IV: 1970 til i dag, UiT, med P√•l Christensen som redakt√łr. Billedredakt√łr bind I-IV: Aslak Kristiansen. Museum Vest har v√¶rt ansvarlig for bind V, Norsk oppdrettsn√¶rings historie, med Edgar Hovland som redakt√łr.

Finansiering

Prosjektet har administrativt v√¶rt forankret ved Universitet i Bergen, med Nils Kolle som prosjektleder og hovedredakt√łr. Den overordnede ledelsen er blitt ivaretatt av en styringsgruppe med representanter fra partene, med Leiv Gr√łnnevet som leder. Verket utgis av Fagbokforlaget, med forlagsredakt√łr Andreas Nyb√ł som ansvarlig. Totalt har det tatt fem √•r √• utarbeide bokverket, samlet 20 √•rsverk. Kostnaden er 27 mill. kroner, i all hovedsak finansiert av n√¶ringen selv og tilh√łrende institusjoner, med N√¶rings- og fiskeridepartementet som klart st√łrste bidragsyter (8 mill. kroner).

 

Kontaktpersoner

Nils Kolle, prosjektleder og hovedredakt√łr, mob. 414 62¬†705, epost: nils.kolle@ahkr.uib.no

Leiv Gr√łnnevet, styreleder, mob. 901 54¬†593, epost: lg@mrb.no

Andreas Nyb√ł, forlagsredakt√łr, tlf. 73 59 32 09, epost: andreas.nybo@akademika.no

Bind V: Edgar Hovland, mob. 917 45 344, epost: edgar.hovland@ahkr.uib.no

Anmeldereksemplar/bilder.: Janne Tellefsen, epost: janne.tellefsen@akademika.no

 

Informasjon om verket fra Fagbokforlaget

 

 

 

 

 

 

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no