Seminar om kystkultur, Volda

22.–23. september 2011.

Dag 1

Fly frå Oslo: 8.55 og landar i Volda 10.39. (Alternativt 7.55 med landing 9.03)

Fly frå Bergen: 9.10 og landar i Volda kl 10.39.

Det er sett av hotellrom til 50 deltakarar på Hotell Ivar Aasen i Ørsta.

11.15–11.35 Opning

Atle Døssland og helsing frå rektor + lite kulturinnslag

Faglege innlegg:

11.35–12.20 Narve Fulsås: Kvifor vart kystkulturen i så liten grad framheva som element i den norske nasjonale identiteten?

12.20–13.00 Lunsj

13.00–13.45 Edvard Hviding: Kor spesiell var den norske maritime kulturen? Samanlikningar med andre maritime kulturar med hovudvekt på Stillehavsområdet.

14.00–14.45 Per Norseng: Om østnorsk kyskultur (?)

14.45–15.00 Kaffi

15.00–15.45 Arnljot Løseth: Stereotypiar langs kysten

15.45–16.30 Karl-Egil Johansen: ”Nord for moralsirkelen”?

Ekteskapsmoral og edruskap i Nord-Noreg.

18.30 Ekskursjon og middag

Avreise til Brandal med buss kl. 18.30, ca 45 min busstur.

Omvising på ishavsmuseet.

Festmiddag med kulturinnslag

Dag 2

09.15–10.00  Eli Johanne Ellingsve: Ord og uttrykk knytt til kysten.

10.00–10.45 Nils Georg Brekke/Anders Haaland: Kystens byggeskikk.

11.00–11.45 Bjørg Christophersen: Kystens matkultur

11.45–12.15 Lett lunsj

12.15–13.00 Dag Hundstad: Salget av kystkultur som merkevare (turistifiseringen av kysten).

13.00–13.45 Frode Pilskog: Dalsfjord fyrmuseum. Om fyr- og merkevesenet i Volda-Ørsta og museumsdrifta ved Dalsfjord fyrmuseum.

Avslutning

14.00–14.45 Nils Kolle: Status for prosjektet

14.45-15.00 Presentasjon av neste års konferanse i Tromsø.

15.00–15.45 Avsluttande middag (varm lunsj)

Fly til Oslo/Bergen kl. 17.28  (framme i Oslo 19.05 og Bergen 18.52.)

Eventuelt fly til Oslo 16.05

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no