Program Tromsø 2012

FISKERIHISTORIEKONFERANSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

 

Tema:                   Kjønn og etnisitet i fiskerisamfunn

Tidspunkt:            19.-21. september 2012

Sted:                      BFE-fakultetet, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

 

Velkommen til konferanse ved Universitetet i Tromsø i regi av prosjektet Norges fiskeri- og kysthistorie (NFKH) og Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer (KFK). Med denne konferansen ønsker vi å tematisere den etniske og kjønnsmessige dimensjonen ved fiskerienes og kystens historie. Målgruppe: KFK’s medlemmer og deltakerne i NFKH.

 

PROGRAM

Onsdag 19. september

09.00-11.30    Årsmøte Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer (KFK)

11.30-12.15    Lunsj

12.15-12.30    Åpning av konferansen ved dekan Edel Elvevoll (Store Auditorium)

12.30-13.00    Sølvi Sogner: Kystkvinnene – kystkulturens ankerfeste         

13.00-13.30    Alf Ragnar Nielssen: Det sjøsamiske i eldre tid

13.30-14.00    Ketil Zachariassen: Sjøsamen som forsvant. Brytninger i etnopolitikk og identitet på 1920-tallet

14.00-14.30    Pause. Kaffe og frukt

14.30-15.00    Bjørg Evjen: Perspektiver på sjøsamisk historie etter 1945

15.00-15.30    Grete Paulsen Vie: De båtreisende – Romanifolket som reiste sjøveien

15.30-15.45    Pause

15.45-16.15    Camilla Brattland: Hvem er den sjøsamiske fiskeren i dag? Fra båtripa i Lyngen

16.15-17.00    Filmvisning: Den frosne smeltedigel. Innledning ved Pål Christensen

 

19.00               Mottakelse Árdna, Universitetets samiske kulturhus. Kulturinnslag

20.00               Middag

 

Torsdag 20. september

08.30               Ekskursjon til Sommarøy. Bussavgang fra Hotell Scandic.

Guidet tur med Håvard Dahl Bratrein: Kystlandskap og havskap

11.30               Lunsj

12.30               Avgang Sommarøy

14.00               Ankomst Universitetet i Tromsø

14.00-14.30    Jørgen Lorentzen: Mannen, kvinnen og havet. Betraktninger om kjønn som kategori i historie og kultur

14.30-15.00    Hege Stavseth: Kjønnsdimensjonen på kysten i eldre tid

15.00-15.30    Mariann Mathisen: Fra skårunge til “full kar” på havet. Et nordnorsk perspektiv på mannsrollen og fiskeriene

15.30-15.45    Pause

15.45-16.15    Jens Petter Nielsen: Pomorhandelen 

16.15-16.45    Filmvisning: Rorbuas metamorfose. Innledning ved Aaslaug Vaa

 

20.00                          Festmiddag

 

Fredag 21. september

09.00-09.30    Odd Williamsen: Kvinner på klippene – om klippfiskarbeid på Nordmøre

10.00-10.30    Marit Aure: Jentan på fileten? Om kjønn og etnisitet i fiskeindustrien

10.30-11.00    Hanne Hammer Stien: Kjønn og etnisitet i Kåre Kivijärvis fotokunst

11.00-11.15    Pause

11.15-11.30    Orientering om neste års konferanse

11.30-11.45    Nils Kolle: Statusrapport for prosjektet Norges fiskeri- og kysthistorie

11.45-12.30    Lunsj

 

Hjemreise

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no