Stipendiatar

Et viktig siktem√•l med prosjektet er √• vinne ny kunnskap og bygge ny kompetanse innenfor feltet fiskeri- og kysthistorie. Prosjektet har derfor knyttet til seg doktorgradsstipendiater som har utviklet egne forskningsprosjekter relatert til sentrale tema og forskingsproblem i bokverket. Forskningen som leveres i form av doktorgrader, vitenskapelige artikler og faghistoriske monografier vil kunne g√• direkte inn som grunnlag for bokverket, og i tillegg formidle norsk fiskerihistorieforskning til et internasjonalt publikum. Rollene som bindredakt√łr, forsker og doktorgradsveileder samles; slik sikres det at kompetansen som bygges opp kommer til anvendelse, og felles faglige samlinger sikrer tett integrasjon mellom bokverket og resten av prosjektet.

 

Stipendiatene og deres prosjekter:

Hege Stavseth: Kvinnefokus i et fiskerifaglig perspektiv på Finnmarkskysten i tidlig nytid.

Trudi Henrydotter Eikrem: Regional klippfiskproduksjon i ein global marknad. Norsk klippfiskeksport til det portugisiske imperium og kultursfære på 1800-talet. Ein transnasjonal studie av norsk klippfisknæring.

Rune Hornnes: Vitskapen som rettesnor i fiskeriforvaltninga, 1945-1977.

Astrid Marie Holand: Fra statsproteksjonisme til markedsliberalisme.¬†Tre fortellinger om speilvendingen av sj√łgrenseloven i 1992. ¬†

 

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no