Rune Hornnes

Rune Hornnes. Ph.D.-stipendiat ved Universitetet i Bergen. Master i historie ved Universitetet i Bergen frå 2006. Har sidan arbeidd med lokalhistorie.

¬†Ph.D.-prosjektet har arbeidstittelen ‚ÄúVitskapen som rettesnor i fiskeriforvaltninga, 1945-1977‚ÄĚ. Etter andre verdskrigen r√•dde ein sterk optimisme om at fiskerivitskapen om kort tid ville vere s√• moden at mennesket kunne auke fiskeinnsatsen og samtidig sikre at fiskebestandar ikkje blei overfiska. Auken i ressursuttaket blei realisert ved at ei rekkje land bygde effektive havfiskefl√•tar som med moderne teknologi kunne leite opp fisken langt til havs. Men den vitskapsbaserte fiskeriforvaltninga klarte ikkje √• levere presise r√•d som kunne sikre ei berekraftig utnytting av ressursane. Den eine fiskebestanden etter den andre blei overfiska, og somme bestandar kollapsa. Hornnes vil unders√łke korleis diskursen om overfiske endra karakter gjennom etterkrigstida, og korleis¬†overfiskeproblematikken blei definert og handsama som politisk saksfelt.

Rettleiar i prosjektet er Nils Kolle, f√łrsteamanuensis i historie ved¬†Universitetet i Bergen.

Norges fiskeri og kysthistorie
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
E-post: webredaksjon.nfkh@uib.no